Takstblad 2022

 

 

Driftsbidrag   Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 800,00 1000,00
Vandafgift pr. m3. kr. 2,95 3,69
Målergebyr kr. 100,00 125,00
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) kr. 6,18 7,73
Drikkevandsbidrag  kr. 0,19 0,24

 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)   Excl. moms Incl. moms
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig  kr. 4.000,00 5.000,00

 

Ny tilslutning anlægsbidrag, plus de faktiske omkostninger ved tilslutning. Industri, gartneri m.v. efter bestyrelsen nærmere vurdering. Priserne er uden. Moms og alle omkostninger ved tilslutning

Betales drift afgiften ikke til tiden kan bestyrelsen kræve lukket for vandtilførslen, Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb med renter på 2% over nationalbankens diskonto er betalt. Vandforsyningen kan forlange at der før genåbning betales tilslutningsafgift, plus alle omk. Ved lukning og genåbning

Hvis ejendommen overdrages til ny ejer, skal der betales kr. 200,00 for flytteopgørelse, hvis ejendommen overdrages til ny ejer, der ikke overtager den tidligere ejers gæld til vandforsyningen skal genåbning ske. Der kan i dette tilfælde forlanges gebyr på kr. 700,00 + omkostninger ved genåbning.


Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

Gebyrer   Excl. moms Incl. moms
Gebyr for udsendelse af faktura på papir kr. 50,00 Momsfrit
Rykkergebyr kr. 100,00 Momsfrit
Lukkevarsel kr. 200,00 Momsfrit
Flyttegebyr kr. 200,00 250,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler kr. 250,00 Momsfrit
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel  kr. 250,00 312,50
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning  kr. 300,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning  kr. 300,00 375,00

 

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af kommunalbestyrelsen, den 12/01 2022